tiistai 21. elokuuta 2012

Oppisopimuskoulutusta kaupunkiin


Pääministeri Katainen kohautti ehdottamalla oppisopimuskoulutuksessa oleville nuorille palkka-alea. Ajatus on herättänyt keskustelua kylmällä oikeistolaisuudellaan. Kataisen sanomassa on myös ajatus, joka on jäänyt poliittisen arvostelun alle. Hän ihmetteli, miksi Suomessa on oppisopimuskoulutuksen piirissä vain 200 nuorta.

Tässä suhteessa Rovaniemen kaupunki voisi murtaa raja-aitoja ja kannustaa sekä nuoria että aikuisia oppisopimuskoulutukseen. Tällä hetkellä se suhtautuu ylipäätään nuivasti oppisopimuskoulutukseen. Vuonna 2011 Rovaniemen kaupungin vakituisesta henkilökunnasta 213 henkilöä päätti palvelusuhteensa. Tästä joukosta 47 % siirtyi eläkkeelle. Tulevina vuosina eläkkeelle siirtyvien määrä tulee kasvamaan. Tiukentuva kuntatalous syö luultavasti osan työpaikoista, mutta työvoiman tarve tulee silti olemaan totta.

Vastuullisena työnantajana kaupungin täytyy pohtia, kuinka vastata eläköitymisen tuomaan haasteeseen. Yksi konkreettinen keino olisi lisätä oppisopimuskoulutuksen määrää kaupungin yksiköissä. Rovaniemen näkökulmasta oppisopimuskoulutus tarjoaisi varteenotettavan vaihtoehdon esimerkiksi sosiaali-, ja terveysalan työpaikkojen täyttämiseen.

Oppisopimuskoulutus on tutkintoon tähtäävää koulutusta ja se perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka aikana työntekijä opiskelee tulevaan ammattiinsa käytännön työtehtävissä. Pelkkää käytäntöä oppisopimuskaan ei ole, vaan työntekijä käy välillä oppilaitoksessa lyhyillä teoriajaksoilla. Työnantaja saa oppisopimuksen ajalta koulutuskorvausta, joka on tarkoitettu palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin. Tämän lisäksi TE -toimisto voi maksaa palkkatukea esimerkiksi työttömyystaustaisten työntekijöiden palkkakustannuksiin. Mikään itsestäänselvyys se ei kuitenkaan ole.

Jos palkkatukea ei myönnetä, kaupunki voisi sitoutua maksamaan itse oppisopimusopiskelijan palkkakulut. Tämä olisi tarpeellista, koska hallitus on muutenkin leikkaamassa varoja oppisopimuskoulutuksesta valtion vuoden 2013 budjetissa. Palkkakulujen maksaminen ilman palkkatukea toisi lisäkuluja kaupungille, mutta työllisyyttä edistävänä toimenpiteenä myös verotuloja.

Vuoden 2013 alussa tulee voimaan nuorten yhteiskuntatakuu ja sen osana toteutetaan koulutustakuu. Tämä tarkoittaa, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus esimerkiksi lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa. Hallituksen tavoitteena on, että kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä 20–24-vuotiaista yli 90 prosentilla on perusasteen jälkeinen tutkinto. Jotta tämä tavoite täyttyisi myös kaupunkimme osalta, täytyy kaupungin olla avarakatseinen eri koulutus- ja työmuotojen suhteen. Tähän nuorten oppisopimuskoulutus olisi hyvä vaihtoehto unohtamatta kuitenkaan aikuisten mahdollisuutta koulutukseen.

Ei kommentteja: